Plantype

Fakturaplantypen, som brukes for Fakturering i henhold til plan.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Á konto
Denne verdien kan bare velges dersom 1 - Á konto/avregning er valgt i feltet Fakt. iht. plan i tabellen Ordre.
2 - Fastpris
3 - Tillegg/utlegg
4 - Avregning
Velges dersom det skal være en avregningsfaktura på den angitte datoen, og feltene for angivelse av hva og hvor mye du skal fakturere har ingen betydning.

Denne verdien kan bare velges dersom 1 - Á konto/avregning er valgt i feltet Fakt. iht. plan i tabellen Ordre

5 - Fakturert á konto
Denne plantypen tildeles automatisk.
6 - Fakturert fastpris
Denne plantypen tildeles automatisk.
7 - Fakturert tillegg/utlegg
Denne plantypen tildeles automatisk.
8 - Fakturert avregning
Denne plantypen tildeles automatisk.
9 - Avregnet á konto
Denne plantypen tildeles automatisk.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Plantype Heltall
SQL-navn InvoPlLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 3054  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.