Plukk NÅ

Dette feltet kan du fylle ut som et alternativ til å skrive ut plukkliste hvis du ønsker å plukke et bestemt antall, eller som en kontroll mot den.

Ved lagring blir antallet oppdatert i feltet Plukket.

Du får ikke gjort endringer i dette feltet hvis varepartiet på ordrelinjen er under telling. Du får en feilmelding på Statuslinjen.
Merk: Du kan ikke benytte dette feltet til å trekke tilbake plukket antall som er gjort for serienr. uten reservasjoner. Det vil si når feltet Plukket uten reservering er oppdatert i stedet for feltet Plukket og reservasjonslinjene. Hvis du benytter dette feltet til manuelt å plukke et serienr.produkt, medfører det normal reservasjon.
Merk: Det er ikke mulig å plukke mot varer i tilgang, selv ikke om det er krysset av for tillat negative varepartier. Hvis du skal skape et negativt vareparti må det ikke være reservert mot et eksisterende vareparti som er i tilgang, fordi det i disse tilfellene skal være helt sikkert at det blir reservert mot den korrekte tilgangen og ikke et tilfeldig vareparti.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn PicN Navnet på databasefeltet.
Nummer 4999  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.