Plukket uten reservering

Hvis du har krysset av for En reservasjonsrad pr. enhet ved lagerreduksjon på fanen Serienr. under feltet Behandlingsmåte, men ikke feltet Reserver serienr. ved plukking, oppdaterer ikke plukklisten varepartiene eller lagrer reservasjonslinjene.

Den oppdaterer kun lagersaldoene og ordrelinjene. Antallet som på denne måten blir plukket uten reservering blir akkumulert i feltet Plukket uten reservering i tabellene Lagersaldo og Ordrelinje. Antallet som ligger i dette feltet blir trukket fra verdien i feltet Reserverbart, slik at det framkommer som Realisert beholdning + Urealisert lagerøkn. - Reservert - Plukket uten reservering. Når du ferdigmelder en ordre blir feltet redusert i tabellene Lagersaldo og Ordrelinje.

For å trekke tilbake en plukking som er gjort på denne måten må du benytte behandlingsvalget Trekk tilbake plukking u/res i tabellen Ordrelinje. Det fungerer ikke med negativt antall i feltet Plukk NÅ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PicNotR Navnet på databasefeltet.
Nummer 13756  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.