Plukket

Hvor mye av det totale antallet på ordrelinjen som har blitt plukket.

Verdien if feltet utgjør summen av verdiene i feltet Plukket på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

Merk: Dette feltet blir ikke oppdatert hvis et serienr. produkt blir plukket uten reservasjon.
Tips: Hvis du ønsker å endre erstatningsantall, kan du bruke feltet Plukk NÅ til å øke eller redusere plukket antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoPic Navnet på databasefeltet.
Nummer 3010  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.