Lønnsoppl. 2

Kan benyttes ved integrasjon med lønnssystemer.

Du fyller ut feltene hvis du har en lønnsart som krever tilleggsopplysninger for presentasjon på den ansattes lønn- og trekkoppgave. Ved overføring fra aktiviteter blir verdien derfra benyttet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnsoppl. 2 Heltall
SQL-navn AdWage2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 2997  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.