Rest

Viser det samme som feltet Antall, det vil si det antallet som gjenstår å ferdigmelde.

Feltet Rest kan være aktuell å redigere ut på utskrifter siden antallsfeltet da blir brukt til å vise det aktuelle antallet som utskriften omfatter. Hvis du ikke markerer for å ferdigmelde plukket antall under feltet Behandlingsmåte er det antallet i feltet Rest som blir ferdigmeldt når du benytter behandlingsvalget Ferdigmeld i tabellene Ordre og Ordrelinje.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4759  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.