Utenfor lev.tiden

Avkrysset om ordrelinjen faller utenfor leveringstiden.

Feltet er avkrysset hvis ordrelinjen faller utenfor leveringstiden fordi:

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6298  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.