Opprinnelig antall

Den første gangen du lagrer en ordrelinje, blir dette feltet oppdatert med verdien i feltet Antall.

Verdien i feltet kan ikke endres.

Merk: På produksjonsordre kan du benytte behandlingsvalget Kalkuler produksjonsstart / kostnader for å oppdatere feltet med nye verdier etter at en produksjon er endret. Da kan du bruke det til en forkalkyle før du igangsetter produksjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoOrg Navnet på databasefeltet.
Nummer 15376  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.