Oppr. bekr. lev.dato

Den opprinnelige bekreftede leveringsdatoen.

Merk: Har du kryss i feltet Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering under Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, blir ikke dette feltet oppdatert ved allokering av ordre før innkjøpsordren er bekreftet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FCfDelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6302  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.