Ord.linjestatus

Statusen for ordrelinjen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Akseptert av oss
Denne sjekkboksen blir automatisk satt på nye ordrelinjer du legger til, med mindre du krysset av for Aksepter endringer manuelt i dialogen for Ordrepref. i ordrehodet.

Har du kryss i feltet Aksepter endringer manuelt og kjører ut en ordrebekreftelse før du manuelt har krysset av i dette feltet, vil det automatisk bli satt et kryss her. Du får ikke kjørt en ordrebekreftelse på ordrelinjer som ikke er akseptert.

Løst allokert
Feltet krysses av når du kjører behandlingsvalget Oppdater ordrer på salgsordrelinjer som har blitt oppdatert fra innkjøps-/produksjonsordrer. Ordrelinjen vil da bli betraktet og behandlet som innenfor leveringstiden uansett om bekreftet leveringsdato skulle falle utenfor dagens dato + total leveringstid.
Sendt fra leverandør
Varene har blitt sendt fra leverandøren.

Hvis du angir noe i feltet Sendt dato på innkjøps- og produksjonsordrelinjer, vil dette feltet bli markert. På salgsordrelinjer oppdaterer du dette feltet ved hjelp av behandlingsvalget Oppdater ordrer, eller ved lagring av innkjøps- og produksjonsordre som de refererer til.

Bekreftet av leverandør
Datoen i feltet Bekreftet lev.dato har blitt bekreftet av leverandøren.

På salgsordrelinjer oppdaterer du dette feltet ved hjelp av behandlingsvalget Oppdater ordrer, eller ved lagring av innkjøps- og produksjonsordre som de refererer til.

Utgår av sortimentet
Unnta fra ordregenerering
Bestilling lages ikke for produktet, når du genererer innkjøps- eller produksjonsordre fra en salgs- eller produksjonsordre. Denne verdien foreslås ut i fra tilsvarende verdi i tabellen Lagersaldo.
Manuell ferdigmeldingsdato
Når du kjører behandlingsvalget Ferdigmeld overses dagens dato og feltet Manuell ferdigmeldingsdato fra ordrelinjen foreslås. Varepartiet og produkttransaksjonene blir da oppdatert med denne ferdigmeldingsdatoen.

Hake settes i dette feltet når du registrerer en verdi manuelt i feltet Manuell ferdigmeldingsdato på ordrelinjen.

Ferdigmeld 0 og opphev reservasjoner
Feltet krysses av når du registrerer 0 i feltet Ferdig NÅ på ordrelinjen og lagrer. Ved ferdigmelding blir reservasjonen opphevet og du kan skrive ut ny plukkliste.

Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp
Dette flagget blir satt hvis du har kryss i feltet Bokfør debet/kredit frakt 1-4 og toll ved innkjøp under A. og b.behandl. i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, eller i feltet Transp.avt.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger. Benyttes ved bokføring av ordren.

Klar for / Utført

Klar for leveransebeskjeder
Salgsordrelinjen er klar for utskift av leveransebeskjed.

Dette flagget blir satt ved lagring av ordren, når ordrelinjestatusen for bekreftet av leverandør eller sendt fra leverandør har blitt endret siden siste lagring. Feltet blir også satt ved endring av bekreftet leveringsdato, hvis ordrelinjen allerede har vært med på leveransebeskjeder. Ved utskrift av ordrebekreftelser fjernes avhakning i dette feltet.

Leveransebeskjed utført
Salgsordrelinjen har vært med på en utskrift av leveransebeskjeder. Ved godkjenning av utskrevet leveransebeskjed fjerne hake for Klar for leveransebeskjeder, hake settes på i dette feltet. Ved utskrift av ordrebekreftelser fjernes avhakning i dette feltet.

Strukturhode

Nei
Ordrelinjen er ikke et strukturhode.
Uekspandert
Blir slått på ved inntasting av produktnummer, når det er krysset av på produktet for automatisk ekspansjon for den aktuelle transaksjonstypen.
Ekspandert
Blir slått på samtidig med ekspandering, enten det skjer ved:
  • Inntasting av antall når valget Uekspandert er på.
  • Kjøring av behandlingsvalget Ekspander struktur når dette valget ikke allerede står på.

Ordrematch-status

Viser de forskjellige statusene for ordrematch på ordrelinjene.

Ordrematch ikke i bruk
Når ordrematch ikke er igang. Kan enten være en ordrelinje hvor ordrematch ikke har blitt utført, eller en ordre der ordrematch allerede har blitt utført.
Innenfor toleransegrense
Verdier på ordrelinjen er innenfor toleransegrensen, og kan behandles videre.
Utenfor toleransegrense
Verdier på ordrelinjen er utenfor toleransegrensen, og ordren kan ikke behandles før verdiene er endret.
For høyt antall
Når antallet på en faktura større enn det som er ferdigmeldt på en ordrelinje.
Original verdi overskrevet
Når opprinnelige verdier på ordrelinjen er overskrevet av verdier fra en leverandørfaktura.

Annullert
Behandlingsvalget Annuller har blitt kjørt fra tabellen Ordre eller Ordrelinje.

Overført fra aktivitet
Behandlingsvalget Opprett ordre har blitt kjørt fra tabellen Aktivitet.
Godkjent på timeliste
Behandlingsvalget Opprett ordre har blitt kjørt fra tabellen Aktivitet. Aktiviteten du overfører må være godkjent timeliste før overføring for at dette krysset skal bli satt.
Merk: Du kan ikke godkjenne timer fra ordre og ordrelinjen oppdateres ikke hvis aktiviteten endrer status.
Overført til lønn
Behandlingsvalget Opprett ordre har blitt kjørt fra tabellen Aktivitet. Den aktiviteten du overfører må være overført til lønn for at dette krysset skal bli satt.
Merk: Du kan ikke overføre til lønn fra ordre og ordrelinjen oppdateres ikke hvis aktiviteten endrer status.

Min. beløp blir brukt
Dette feltet blir oppdatert når du registrerer ordrelinjer med produkter som har verdi i feltet Minstebeløp i tabellen Pris- og rabattmatrise. Så lenge det er kryss i feltet kommer beløpet på ordrelinjen alltid å følge minimumsbeløpet. Hvis du ønsker at dette skal opphøre kan du fjerne krysset.
Maks. beløp blir brukt
Dette feltet blir oppdatert når du registrerer ordrelinjer med produkter som har verdi i feltet Maks.beløp i tabellen Pris- og rabattmatrise. Så lenge det er kryss i feltet kommer beløpet på ordrelinjen alltid å følge maksimumsbeløpet. Hvis du ønsker at dette skal opphøre kan du fjerne krysset.

Pris satt
Feltet blir oppdatert første gangen en pris blir hentet inn på ordrelinjen, som kontroll på om pris/rabatt skal bli hentet inn på nytt hvis feltet Pris er tomt.
Overstyrt pris
Dette flagget blir satt når prisen som blir foreslått på ordrelinjen blir overstyrt. Kombinasjonen av Overstyrt pris og Ikke foreslå pris/rabatt på nytt under Beh.måte 1 medfører at pris/rabatt ikke blir hentet fra pris- og rabattmatrisen på nytt. Dette gjelder bare før ordrelinjen er lagret.

Splittet pris

Nei
Hode
Dersom du krysser av for Splitt ord.linje på den raden som blir returnert fra pris- og rabattmatrisen, vil Visma Business kunne bruke ulike priser for ulike antallsintervall. Visma Business setter da en sjekkboks over status på ordrelinjen for at den er et splittet prishode. De innskutte ordrelinjene blir satt til splittede prislinjer. Dermed vet Visma Business at ordrelinjene ikke skal skilles ut flere ganger, og oppdaterer priser og antall på prislinjene når du gjør endringer i prishodet.

Linje
Dersom du krysser av for Splitt ord.linje på den raden som blir returnert fra pris- og rabattmatrisen, vil Visma Business kunne bruke ulike priser for ulike antallsintervall. Visma Business setter da en sjekkboks over status på ordrelinjen for at den er et splittet prishode. De innskutte ordrelinjene blir satt til splittede prislinjer. Dermed vet Visma Business at ordrelinjene ikke skal skilles ut flere ganger, og oppdaterer priser og antall på prislinjene når du gjør endringer i prishodet.

Plasseringskontroll

Antall
Vekt
Volum
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ord.linjestatus Heltall
SQL-navn OrdLnSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6176  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.