Ikke reservert

Hvor mye av det totale antallet som ennå ikke er reservert.

Ved utleie/utlån gjelder følgende:

For de andre ordretypene gjelder følgende:

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 5002  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.