Beskjed tidligere

Viser en verdi hvis feltet "Utført" Leveransebeskjeder er markert i dialogen til feltet Ord.linjestatus.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6546  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.