Nettovekt

Nettovekten til enheten som brukes til å angi beholdningen for produktet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NWgtL Navnet på databasefeltet.
Nummer 5939  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.