Plassering

Varens plassering, for eksempel hyllenummer og reolnummer.

Hvis du dobbeltklikker eller taster * i feltet, blir du henvist til tabellen Plassering eller Vareplassering avhengig av hvilken tabell du har valgt å gjøre oppslag mot i feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger, hvor du kan se på varens fysiske plassering, beskrivelse og plassering.

Hvis du ikke har krysset av for Bruk plasseringskontroll i Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger, blir det kun gitt varsel om at plasseringen ikke finnes, men du kan altså selv bestemme hva som skal stå her.

Plasseringen for varer du mottar og verdien blir med over på varepartiene. På tilgangsordrelinjer blir plassering foreslått lik normal plassering fra tabellen Lagersaldo. Du kan redigere de i tabellen Vareparti senere. Dersom du har behov for flere verdier, kan du koble til tabellen Reservasjon og legge inn verdi i tilsvarende felt der og eventuelt splitte varepartiene etterpå.

Ved lageroverføring blir verdien i feltet Plassering i tabellen Ordrelinje valgt framfor verdien i feltet Plassering fra det varepartiet det er plukket fra.

Hvis feltet Plassering ikke er fylt ut på ordrelinjene, men på reservasjonene, overskriver ikke ferdigmeldingen reservasjonsradene.
Merk: Feltet er editerbart i tabellen Produkttransaksjon og kan påvirke regenerering av lagersaldo.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Plassering Tekst (18)
SQL-navn Loc Navnet på databasefeltet.
Nummer 3715  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Plassering Location
  • Lagernr
  • Plassering
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.