Lev.tid

Antallet dager leverandøren trenger for å levere produktet.

Merk: Hvis du har krysset av for Ikke hent tid-felter på nytt under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du ikke overstyre feltet. Verdiene fra tabellen Lagersaldo blir benyttet.

For salgsordrelinjer, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Lagersaldo.

For innkjøpsordrelinjer, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DelTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3066  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.