Fakt./real.

Hvor mye av det ferdigmeldte antallet som har blitt fakturert eller realisert.

Verdien i feltet utgjør summen av verdiene i feltet Fakt./real. på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

Tips: Hvis du ønsker å endre erstatningsantall, kan du benytte feltet Fakt. NÅ til å øke eller reduserer det fakturerte antallet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoInvo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3014  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.