Forespurt

Hvor mye av det totale antallet som er skrevet ut og godkjent på forespørsler.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NoInq Navnet på databasefeltet.
Nummer 3762  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.