Påløpt totalt

Det totale påløpte antallet som gjenstår å ferdigmelde

Viser summen av feltene Påløpt ferdig og Påløpt rest. Feltet får verdien som tastes inn i feltet Påløpt og forblir uendret når du ferdigmelder. Hvis du endrer feltet Påløpt økes eller reduseres verdien.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4757  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.