Påløpt rest

Det påløpte antallet som gjenstår å ferdigmelde.

Merk: Dette feltet blir ikke benyttet ved trans.type 4 - Tap og 5 - Vareforbruk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4760  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.