Påløpt ferdig

Hvor mye av det totale antallet som er ferdigmeldt og blir delt opp automatisk ved ferdigmelding.

Merk: Dette feltet blir ikke benyttet ved trans.type 4 - Tap og 5 - Vareforbruk.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FinInc Navnet på databasefeltet.
Nummer 4756  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.