Pål. kostn. (innenl.)

Påløpte kostnader , i standardvaluta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn IncCst Navnet på databasefeltet.
Nummer 4868  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.