Foreslått beløp

Beløp basert på leverandørfaktura.

Feltet benyttes til ordrematch-funksjonalitet. Foreslått beløp / Foreslått pris, vil bli foreslått som grønn til Antall har blitt korrigert. Deretter vil disse verdiene vises som rød eller grønn i henhold til status for toleranseavvik.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IIAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 17814  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.