Gruppeseparat.

Brukes til å begrense omfanget av grupperabatter eller gruppesummer.

På siden Diverse i feltet Beh.måte 1 kan du konfigurere et produkt for bruk som en Grupperabatt eller Gruppesum. Når du bruker flere grupperabatter i en ordre, kan disse kobles til én. Hvis de skal håndteres for seg, kan du legge til en verdi i dette feltet.

Grupperabatter og -summer beregnes av de ovenstående ordrelinjene opp til en eventuell opprinnelig gruppeseparator, og kan kombineres i et ubegrenset antall nivåer. Dette feltet angir begynnelsen på gruppen.

Når du bruker grupper inne i andre grupper uten et gruppeskilletegn mellom, oppretter du kjederabatter for rabatter som er gitt tidligere.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Gruppeseparat. Heltall
SQL-navn GrSep Navnet på databasefeltet.
Nummer 5011  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.