Fredag antall

Brukt tid på dagen, omregnet til en desimalverdi.

Totalen for alle dager vil bli akkumulert i feltet Antall.
Hvis du har brukt en halv time, blir verdien i dette feltet 0,5.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12449  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.