Frakt 3

Disse feltene blir foreslått fra tabellen Leveringsalternativ for innkjøpsordrelinjer, og er inkludert i kostprisene.

Se nærmere forklaring i tabellen Leveringsalternativ.

Merk: Beregningsgrunnlaget for Frakt og toll i % er alltid pris før rabatt (innland), da rabatt gitt av leverandør normalt ikke påvirker kalkulerte fraktkostnader.

Verdien blir vist pr. enhet og i standard valuta.

Når du fakturerer med Visma Business EDI og du har registrert produktnumre i feltene Frakt 1 produktnr - Frakt 4 produktnr, kan du registrere fraktbeløp i feltene Frakt 1 - Frakt 4. Fraktbeløpene blir akkumulert til frakt og fraktsonetillegg segmentene i XML-filen. Hvis noen av produktene også ligger som egne ordrelinjer, blir disse ordrelinjene akkumulert til samme segment og ikke skrevet som egne varelinjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Frakt @ Desimal
SQL-navn DFrAm3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5971  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.