Fritt realisert

Totalt benyttet fritt antall.

Ved godkjenning etter utskrift av fakturaer, blir den delen av antallet fra feltet Fritt antall som er oppbrukt akkumulert opp i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RlzFree Navnet på databasefeltet.
Nummer 5810  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.