Ferdig NÅ

Hvor mye, om noe, du ønsker å ferdigmelde nå.

Begrensninger til å endre feltet

Du kan ikke angi en verdi i feltet hvis:
 • Du registrerer en ordrelinje og fyller ut feltene Produktnr og Antall.

  Dette krever lagring før ferdigmelding og gjelder for alle transaksjonstyper.

 • Varepartiet på ordrelinjen er under telling.

  Du vil få melding om dette på Statuslinjen.

 • Kunden har kredittgrense eller kredittsperre, og kredittkontrollen er satt på.

  Dette krever lagring før ferdigmelding. Du vil få melding om dette på Statuslinjen.

 • Når du har ekspandert en struktur.
  Dette krever lagring før ferdigmelding. Du vil få melding om dette på Statuslinjen.
  Merk: Hvis du har gjort utvalg på ordrelinjer, for eksempel at du kun viser strukturhodet på en produksjonsordre, og det er satt på parameter for å ferdigmelde fra strukturhodet, blir de skjulte linjene behandlet, og ferdigmelding blir utført på de skjulte linjene. Du får ikke noen melding om det ikke kan ferdigmeldes noe på de skjulte linjene fordi det ikke finnes tilgjengelig på lager.

Ferdigmeld 0 og opphev reservasjoner

Hvis du registrerer 0 i feltet og ferdigmelder, trekkes reservasjonen tilbake og du kan skrive ut ny plukkliste. Feltet Ferdigmeld 0 og opphev reservasjoner i dialogen til feltet Ord.linjestatus blir avkrysset. Etter lagring eller behandling av ordren fjernes avkrysningen igjen. Det blir kun oppbevart midlertidig for at systemet skal oppfatte tasting av 0 verdien som en 0 registrering fordi standardverdien i feltet også er 0.

Det er også et tilsvarende felt i tabellen Reservasjon, men dette feltet har ikke samme logikk for 0-registrering.

Ferdigmelde negative antall

Det er tillatt å ferdigmelde negativt antall når du har kryss i feltet Ta bort rest ved utfylling av "Ferdig NÅ" under Behandling/Behandlingsmåte/Redigering. Det medfører at totalantallet blir redusert. Skal du trekke tilbake antallet og beholde det til en senere delleveranse, må du ta bort krysset i feltet Ta bort rest ved utfylling av "Ferdig NÅ", hvis ikke blir antallet nullstilt.

Merk: Hvis en ordrelinje har et negativt antall, blir det automatisk foreslått antall med negativt fortegn i feltet Ferdig NÅ. Hvis du registrerer minus (-) og antallet, blir det oppfattet som to ganger minus (-), som blir positivt. Du får da en melding om at det ikke tillatt å realisere mer enn ferdigmeldt, da dette ikke samsvarer med ordrelinjens totale antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn FinN Navnet på databasefeltet.
Nummer 4729  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.