Ferdigmeldt

Hvor mye av det totale antallet på ordrelinjen som har blitt ferdigmeldt.

Utgjør summen av verdiene i feltet Ferdigmeldt på de tilhørende radene i tabellen Reservasjon.

Tips: Hvis du ønsker å endre erstatningsantall, kan du benytte feltet Ferdig NÅ til å øke eller redusere ferdigmeldt antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoFin Navnet på databasefeltet.
Nummer 3011  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.