Ferdigm.dato

Datoen for siste ferdigmelding på ordrelinjen.

Ved ferdigmelding blir alltid dagens dato benyttet på transaksjonene. Du kan overstyre verdien ved å registrere manuelt i feltet Manuell ferdigmeldingsdato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FinDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6540  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.