Ferdigm.kl.

Klokkeslettet for siste ferdigmelding på ordrelinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn FinTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6740  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.