Ekstern ID

Ekstern ID nummeret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ExID Navnet på databasefeltet.
Nummer 15966  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.