Unntas lagerh.

Produktet er unntatt fra lagerhåndtering.

Felter er en visning av Unntas lagerhåndtering avkrysningsboksen Lager-siden i Beh.måte 2 feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10928  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.