Innbytteverdi

Innbytteverdien.

Hvis du har markert feltet Innbytteordning under feltet Beh.måte 1 beregnes feltet som produktet av feltene Innbyttepris i tabellen Ordre, feltet Innbyttemengde og det aktuelle antallet på ordrelinjene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4770  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.