Innbyttemengde

Dersom kunden finansierer kjøpet av varen ved å bytte inn en annen vare eller råvare, angir du mengde pr. enhet i dette feltet.

For eksempel mengden gram av gull per enhet av en ring.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn ExQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 4572  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.