EU varestat.nr

Nummeret som identifiserer typen produkt, som gjør det mulig å samle enhetlige data om den samme typen produkt gjennom hele EU. Alle leveringer som gjøres og mottas innenfor EU under rapporteringsperioden, må rapporteres i INTRASTAT-deklarasjonene.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt.

This text type domain can hold 10 digits in order to comply with EU regulations.

EU varestatistikknr tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 135.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EU varestatistikknr i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EU varestatistikknr Heltall
SQL-navn EUStatNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5026  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.