Oppgi serienr

Verdien i feltet Ferdig NÅ på ordrelinjen øker når du registrerer serienummeret i tabellene Ordrelinje, Reservasjon og Serienr. Hvis du sletter serienummeret blir verdien i feltet Ferdig NÅ redusert.

Felter er en visning av Tell opp fra serienr. avkrysningsboksen Serienummer siden i Beh.måte 1 feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6536  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.