Dupl. felter 2

Inneholder flagg for hvilke felter som er overført fra ordrehodet til ordrelinjen, og fra pris- og rabattmatrisen.

Hvis du overstyrer verdiene på ordrelinjene blir flaggene slått av. Du kan ikke redigere i feltet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Leveres aktørnr
Leveringsmåte
Trans.type
Forventet returdato
Trans.gr. 2
Prisbeskrivelse
Pris lønns sortering
Ankomst/avgangsdato
Kundeprisgr. 2
Trans.gr. 3
Trans.gr. 4
Avg.kode pris
Pristype
Kundeprisgr. 3
Transp.avtalenr
Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Driftsmiddelnr
Ønsket prod. start dato
Per.nøkkel
Fri 1
Fri 2
Fri 3
Fri 4
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dupl. felter 2 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dupl2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4923  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.