Dupl. felter 1

Inneholder flagg for hvilke felter som er overført fra ordrehodet til ordrelinjen, og fra pris- og rabattmatrisen.

Feltet inneholder også dupliseringer internt på ordrelinjen, for eksempel mellom antall og påløpt. Hvis du overstyrer verdiene på ordrelinjene blir flaggene slått av. Du kan ikke redigere i feltet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ordredato
Valutanr
Valutakurs
Selger/innkjøper
Ansvarlig
Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Kontosett
Avg.kode
Kundenr
Faktureres kundenr
Kundeprisgr. 1
Lev.nr
Remitteres lev.nr
Trans.gr. 1
Lagernr
Overf. til lager
Ønsket lev.dato
Bekreftet lev.dato
Fakturareferanse
Påløpt antall
Fakturerbart antall
Ans.nr
Ansattprisgr.
Lønnssatsnr
Kostvalutanr
Kostvalutakurs
Landnr
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dupl. felter 1 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dupl Navnet på databasefeltet.
Nummer 4596  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.