Utgår av sort.

Felter er en visning av Utgår av sortimentet avkrysningsboksen i Ord.linjestatus feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6537  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.