Demont.tid

Tiden det tar å demontere produktet. Feltet blir benyttet ved beregning av datoene for når varene går inn og ut av lageret.

Merk: Hvis du har krysset av for Ikke hent tid-felter på nytt under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, kan du ikke overstyre feltet. Verdiene fra tabellen Lagersaldo blir benyttet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DemTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 6275  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.