Leveransegr.

I dette feltet kan du tildele samme valgfrie verdi til ordrelinjer som du ønsker å plukke under ett. Ingen av ordrelinjene med samme verdi blir plukket dersom ikke alle kan plukkes.

Verdien i seg selv er ikke relevant. Årsaken til å ha en verdi i stedet for en avkrysningsboks er at du kan ha flere grupper av ordrelinjer på en ordre ved å tilordne dem forskjellige tall. Ordrelinjene i en gruppe trenger ikke å ligge etter hverandre.

Tips: Hvis du fyller ut feltet på en salgsordrelinje blir den ikke dellevert. Den blir behandlet som om du har satte verdien Plukk hele ordrelinjenLager-siden under feltet Beh.måte 1.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn DelGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 6371  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.