Leveres aktørnr

Aktørnr. for levering.

Dette feltet overstyrer tilsvarende felt i ordrehodet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn DelActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4924  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør DeliveryAssociate
  • Leveres aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.