Toll

Tollplikten for produktet.

For innkjøpsordrelinjer, vil verdien i dette feltet foreslås ut i fra verdi i tabellen Leveringsalternativ.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp eller prosent Desimal
SQL-navn Cus Navnet på databasefeltet.
Nummer 6494  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.