Kundenr

Kunden for salgs-, utleie- og utlånsordrer.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Ordre.

Tips: Kundenummer kan angis på ordrelinjene, hvis det ikke er registrert i ordrehodet. Da kan behandlingsvalget Del opp benyttes for å dele opp ordren i en ordre pr. kunde.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
SQL-navn CustNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2957  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Customer
  • Kundenr
 
Produktkunde ProductCustomer
  • Produktnr
  • Kundenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.