Kostpris (innenl.)

Kostprisen for produktet , i standardvaluta.

Merk: Hvis du endrer verdien i dette feltet, blir ikke feltene Kostpris og Kostvalutakurs endret. Hvis du bruker valutajustering gir dette feil. Du må derfor endre i feltet Kostvalutakurs.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn CstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4866  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.