Kostprispåslag (innenl.)

Viser det beregnede kostprispåslaget i lokal valuta.

Feltet viser differansen mellom Pris og Kostpris på innkjøpsordrelinjen, i lokal valuta. Beløpet er beregnet utfra et av to alternativer:
  • Kostprispåslag fordelt fra ordrehodet beregnet utfra verdiene i feltene Kostprispåslag og fraktbehandling i ordretabellen
  • Kostprispåslag % kalkulert fra Pris og valutakurs på ordrelinjen

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DCstAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 15902  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.