Bekreftet lev.dato

Den bekreftede leveringsdatoen.

Verdien i dette feltet beregnes på forskjellig måte, avhengig av transaksjonstype:
1 - Salg
Dagens dato pluss verdien i feltene Adm.tid, Lev.tid og Transp.tid.
5 - Vareforbruk
Verdien fra feltet Ønsket lev.dato minus verdien fra feltet Produksjonstid fra strukturhodet. Dersom feltet Ønsket prod. start dato er utfylt i tabellen Ordre, vil verdien bli satt til den datoen da varen er tilgjengelig på lageret.
6 - Innkjøp
Dagens dato pluss verdien i feltet Lev.tid.
7 - Produksjon
Verdien fra feltet Ønsket lev.dato eller Ordredato fra tabellen Ordre. Dersom feltet Ønsket prod. start dato er fylt ut i tabellen Ordre, vil verdien settes lik verdien fra feltet Ønsket prod. start dato pluss feltet Produksjonstid.
Når du kjører behandlingsvalget Bekreftet, blir de markerte ordrelinjene oppdatert med datoen du velger i dialogen.
Merk: Hvis du markerer for Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger, vil ikke dette feltet fylles ut automatisk.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn CfDelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3736  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Beholdningsendring FromStockChangeNotOnPurchase
  • Produktnr
  • Lagernr
  • Bekreftet lev.dato
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.