Erst.pliktig

Hvor mange enheter som skal bli erstattet ved utleie/utlån.

Tips: Ønsker du å endre erstatningsantallet, kan du benytte feltet Erstatt NÅ for å øke eller redusere erstattet antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoComp Navnet på databasefeltet.
Nummer 4473  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.