Annullert

Indikerer at ordrelinjen er annullert.

Flagget settes når du kjører behandlingsvalget Annuller i tabellen Ordre eller Ordrelinje.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6535  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.