Gjenstår å plukke

Differansen mellom det totale antallet på ordrelinjen og det som tidligere er plukket.

Dette er det maksimale antallet som blir plukket, og er også det foreslåtte antallet ved utskrift av plukklister.

Når strukturhodet er unntatt fra lagerhåndtering, blir plukket antall tatt vare på i strukturhodet. Feltet Gjenstår å plukke blir da også beregnet. Hvis det er markert for Ferdigmeld plukket antall ved bruk av menyvalg under feltet Beh.måte 1, blir også strukturhodet ferdigmeldt når du ferdigmelder plukket antall.

Hvis både Plukk samme brøkdel av strukturlinjene og Plukk hele strukturen under feltet Beh.måte 1 er valgt, blir plukket antall beregnet som den andelen som har blitt plukket. Ellers gjelder hele antallet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 4950  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.